SRD – Society for Rural Development

SRD har i flere årtier arbejdet siden med alternativer til nogle af de lokale problemer: Indiens kastesystem, kønsproblematikker og generel fattigdom.
SRD står idag overfor en lang række negative klimakonsekvenser, som ekstreme temperatur og tørke og arbejder derfor og så med mindre fødevaresikkerhedsprojekter.

Vær med til at give børn en uddannelse

Aktion Børnehjælp samarbejder med SRD om grundskoleuddannelse, børnehjem, energi- og vandforsyning samt fødevaresikkerhed.

Støt SRD og børnehjemmet
Aktion Børnehjælp arbejder aktivt for, at fattige og udsatte børn og unge i Indien får mulighed for en god barndom og skolegang.