SEEDS – Socio-Economic Educational Development Society

SEEDS arbejder i over 250 landsbyer i tre distrikter i Andhra Pradesh. SEEDS og Aktion Børnehjælp har sammen oprettet et undervisningssystem (børnehaver) samt et sundhedsprogram, hvor spædbørn, småbørn samt før-og-efter fødselsmødre tilknyttes et ernæringsforløb. Vi samarbejder ligeledes om advocacy og om at organisere lokale drivkræfter til at lægge fælles pres på lokalregeringen for at sikre de oprindelige folks rettigheder, særligt indenfor sundhed og uddannelse.

Familieengagement

Grundlæggeren af SEEDS, Pagano Didla, overtog arbejdet med de oprindelige folk fra hans forældre. Hans mor og far boede i en landsby med de oprindelige folk, og de sørgede for at etablere et undervisningssystem, så børnene kunne komme i skole, samt modtage undervisning i sundhed.

Vores samarbejde

Aktion Børnehjælp har samarbejdet med SEED siden 2014.

Støt SEEDS projekter
Aktion Børnehjælp arbejder aktivt for, at fattige og udsatte børn og unge i Indien får mulighed for en god barndom og skolegang.