fbpx

Hvem er vi?

Aktion Børnehjælp er en non-profit humanitær organisation, der fungerer uafhængigt af politiske og religiøse interesser. Vi består af fire faste medarbejdere på deltid, der i samarbejde med vores mere end 60 dedikerede frivillige arbejder for at sikre en tryg barndom for fattige og marginaliserede børn i Sydøstindien. Det gør vi blandt andet ved at forbedre adgangen til uddannelse, sundhed og lige rettigheder. Vi er altså en lille, men dedikeret organisation, hvis værdigrundlag bygger på FN’s børnekonvention og FN’s 17 verdensmål, og vi tror på, at vi kan gøre en stor forskel på et lille sted.

Gennem tætte relationer med lokale partnere har Aktion Børnehjælp siden 1960’erne hjulpet indiske børn og deres familier. Vi arbejder langsigtet og ud fra princippet om, at hjælpen skal være bæredygtig og dermed kunne videreføres af lokalbefolkningen selv, når projektet afsluttes. Læs mere om vores projekter her.

Mission

Aktion Børnehjælp arbejder aktivt for, at fattige og udsatte børn og unge i Indien får mulighed for en god barndom og skolegang. Aktion Børnehjælp vil hjælpe familer og lokalsamfund til at skabe bedre vilkår for børn og unge, så de kan skabe deres egen fremtid. Det gør vi ved at sikre bedre udviklingsmuligheder for børn og deres familier gennem sundhed, uddannelse og et bedre livsgrundlag.

Vision

Aktion Børnehjælp arbejder for en verden, hvor alle børn kan opleve en sund og tryg barndom og have lige adgang til læring gennem skolegang, så de kan skabe deres egen fremtid.

Bliv en del af Aktion Børnehjælp

Aktion Børnehjælp arbejder aktivt for, at fattige og udsatte børn og unge i Indien får mulighed for en god barndom og skolegang. Aktion Børnehjælp vil hjælpe familer og lokalsamfund til at skabe bedre vilkår for børn og unge, så de kan skabe deres egen fremtid. Det gør vi ved at sikre bedre udviklingsmuligheder for børn og deres familier gennem sundhed, uddannelse og et bedre livsgrundlag.

Værdier

Ansvarlighed

Vi står til ansvar overfor vores bidragsydere, frivillige, partnere og frem for alt Indiens børn. Vi holder os selv ansvarlige for at skabe målbare resultater og for, at de midler vi modtager, anvendes med størst mulig effekt og kan følges hele vejen ud til dem, de er tiltænkt. Dette inkluderer pligt til mådehold.

Gennemsigtighed

Aktion Børnehjælp arbejder ud fra princippet om gennemsigtighed. Det indebærer åbenhed om økonomi, støtte og organisationens arbejdsform overfor både samarbejdspartnere, målgruppe, bidragsydere og offentligheden.

Vedholdenhed

Vi tror på værdien af et langsigtet perspektiv. Vi arbejder derfor for at sikre en vedvarende og stabil indsats gennem lokale samarbejdspartnere.

Frivillighed

Frivillighed udgør en grundpille i Aktion Børnehjælps arbejde både i Danmark og i Indien. Vi lægger vægt på, at indrage frivillige i det daglige arbejde og udnytte den dynamik, det engagement og den mangfoldighed, som frivillige bidrager med.

Løsningsorienteret

Aktion Børnehjælp går altid efter at skabe de bedst mulige resultater, når vi møder udfordringer i vores arbejde.

TOP