Hvem er vi?

Vi tror på, at vi kan gøre en stor forskel på et lille sted. Derfor arbejder vi for at sikre en tryg barndom for fattige og marginaliserede børn i Sydøstindien. Det gør vi ved at forbedre adgang til uddannelse og sundhed.

Gennem tætte relationer med lokale partnere har Aktion Børnehjælp siden 1960’erne hjulpet indiske børn med uddannelse og sundhed. Vores frivillige udvalg, genbrugsbutikkerne, de lokale grupper samt bestyrelsen tager sig af mange opgaver. Klik her for at se vores Organisationsdiagram 2018 og se hvilke grupper, du kan blive frivillig i. Et par eksemplar er:

  • Projektudvalget har ansvaret for alle projekter samt monitorering og evaluering af indsatserne.
  • Kommunikationsgruppen tager sig af eksterne kommunikations- og kampagneaktiviteter og vores fadderskabsprogram drives af frivillige administratorer.

Aktion Børnehjælp er en non-profit humanitær organisation, der fungerer uafhængigt af politiske og religiøse interesser. Organisationens værdigrundlag bygger på FN’s børnekonvention.

Etisk indsamling

Vi er naturligvis medlem af brancheorganisationen af indsamlende organisationer i Danmark, ISOBRO. Det betyder blandt andet, at Aktion Børnehjælp er underlagt ISOBROs_etiske_indsamlingsretningslinier.

Se vores aktionboernehjaelp privatlivspolitik 2018

Orientering til Indsamlingsnævnet
Ifølge indsamlingsloven af 1. juli 2014, er indsamlingsorganisationerne forpligtet til at informere Indsamlingsnævnet om sine aktiviteter.

Aktion Børnehjælp er godkendt af Indsamlingsnævnet med journalnr: IN nr.: 00050:

“På baggrund af oplysende aktiviteter samt udsendelse af fysiske eller elektroniske nyhedsbreve, blade, brochurer, pressemeddelelser, hjemmeside m.v. opfordres interesserede til at yde støtte. Indsamling vil også ske ved opstilling af indsamlingsbøsser, via Facebook, sms, netbutik, varesalg, auktioner, PBS, annoncer på nettet og på tryk, indsamlingsportaler på internettet, som f.eks. Betternow.dk, samt ved henvendelse til firmaer, organisationer, fonde m.v. Bidrag kan også ydes via mobiltelefon m.v.”

Mission

Aktion Børnehjælp arbejder aktivt for, at fattige og udsatte børn og unge i Indien får mulighed for en god barndom og skolegang. Aktion Børnehjælp vil hjælpe familer og lokalsamfund til at skabe bedre vilkår for børn og unge, så de kan skabe deres egen fremtid. Det gør vi ved at sikre bedre udviklingsmuligheder for børn og deres familier gennem sundhed, uddannelse og et bedre livsgrundlag.

Vision

Aktion Børnehjælp arbejder for en verden, hvor alle børn kan opleve en sund og tryg barndom og have lige adgang til læring gennem skolegang, så de kan skabe deres egen fremtid.

Bliv en del af Aktion Børnehjælp

Aktion Børnehjælp arbejder aktivt for, at fattige og udsatte børn og unge i Indien får mulighed for en god barndom og skolegang. Aktion Børnehjælp vil hjælpe familer og lokalsamfund til at skabe bedre vilkår for børn og unge, så de kan skabe deres egen fremtid. Det gør vi ved at sikre bedre udviklingsmuligheder for børn og deres familier gennem sundhed, uddannelse og et bedre livsgrundlag.

Etiske regler

Ansvarlighed

Vi står til ansvar overfor vores bidragsydere, frivillige, partnere og frem for alt Indiens børn. Vi holder os selv ansvarlige for at skabe målbare resultater og for, at de midler vi modtager, anvendes med størst mulig effekt og kan følges hele vejen ud til dem, de er tiltænkt. Dette inkluderer pligt til mådehold.

Gennemsigtighed

Aktion Børnehjælp arbejder ud fra princippet om gennemsigtighed. Det indebærer åbenhed om økonomi, støtte og organisationens arbejdsform overfor både samarbejdspartnere, målgruppe, bidragsydere og offentligheden.

Vedholdenhed

Vi tror på værdien af et langsigtet perspektiv. Vi arbejder derfor for at sikre en vedvarende og stabil indsats gennem lokale samarbejdspartnere.

Frivillighed

Frivillighed udgør en grundpille i Aktion Børnehjælps arbejde både i Danmark og i Indien. Vi lægger vægt på, at indrage frivillige i det daglige arbejde og udnytte den dynamik, det engagement og den mangfoldighed, som frivillige bidrager med.

Løsningsorienteret

Aktion Børnehjælp går altid efter at skabe de bedst mulige resultater, når vi møder udfordringer i vores arbejde.

TOP