Børnerettighedsgrupper

Langt de færreste børn i landdistriktet Balasore er bekendte med deres rettigheder og nyder godt af dem. På landsplan siger 29% af Indiens børn, at der sjældent eller aldrig bliver lyttet til dem. Og det på trods af, at Indien har underskrevet både nationale og internationale børnerettighedskonventioner.

I samarbejde med den lokale organisation, ARM, har Aktion Børnehjælp oprettet børne-rettighedsgrupper i 20 landsbyer i Balasore. Grupperne mødes en gang om måneden og tager udgangspunkt i at lære børn om deres rettigheder og diskutere konkrete problemstillinger. Målet er, at børnene skal blive bevidste om deres rettigheder og turde kæmpe for dem, for på sigt at give børnene en større stemme i det indiske samfund.

Vores fokus

Børnerettighedsgrupperne fokuserer især på retten til uddannelse og sundhed. Det skyldes, at mange forældre i de fattige landområder er analfabeter og derfor ikke er bevidste omkring, at uddannelse er vigtig for deres børns udvikling og fremtid. Børnene er ofte den første generation, der har mulighed for at få en uddannelse, men mange får aldrig gjort skolen færdig og dropper ud af skolen og ender som børnearbejdere.

I samarbejde med vores lokale partner, Alternative for Rural Movement (ARM), fokuserer vi derfor på at give børnene viden, stemmer og indflydelse.

Børn skal både ses og høres

I hver landsby er den lokale skole omdrejningspunkt for rettighedsgrupperne og en gang om året mødes alle til et fælles rettighedsmøde. Efterfølgende sendes et samlet dokument til de lokale myndigheder, medier og interesseorganisationer for at skabe opmærksomhed om emnet. Samtidig giver det børnene erfaring med at arbejde demokratisk og skabe indflydelse.

Samarbejdspartner i Indien

ARM

Alternative for Rural Movement

ARM er en lokal organisation, der siden 1989 har arbejdet for at skabe bedre vilkår for fattige landsbyboere i det nordlige Orissa. ARM lægger særligt vægt på at sikre rettighederne for kvinder og kasteløse, som er nogle af samfundets mest udsatte.

Støt børns stemmer

Aktion Børnehjælp arbejder aktivt for, at fattige og udsatte børn og unge i Indien får mulighed for en god barndom og skolegang. Se et videoklip her: Aktion Børnehjælp vil hjælpe familer og lokalsamfund til at skabe bedre vilkår for børn og unge, så de kan skabe deres egen fremtid. 

Tæt samarbejde med forældre og lærere

For at sikre kvaliteten i undervisningen, og at skolegang bliver prioriteret i hjemmet, efteruddanner vi lærerne og organiserer workshops for forældrene i uddannelse og rettigheder. På den måde reducerer vi det store frafald i skolerne.

En gang om året er der fest

I Indien fejres Holi Festival hvert år i marts måned og både store og små går uden for og fejrer, at ”det gode overvinder det onde”. Det er oprindeligt en hinduistisk fejring, men mange steder er det også en folkefest, der hylder venskaber og velfærd. Blandt vores samarbejdspartnere er der også mange, der bruger dagen til at kaste farver på sig selv og på hinanden. Se mere om Holi Festival her:

TOP