Vores projekter

Vi støtter børne- og uddannelsesprojekter i Indien, herunder børnehjem, skoler, børnehaver, erhvervstræning af unge og meget mere. Alle projekterne drives i tæt samarbejde med lokale samarbejdspartnere i Indien, som kender lokalområdet og befolkningen godt.

Bedre sanitet giver bedre sundhed

I Indien besørger ca. 40% af befolkningen i det fri. Better Sanitation Better Health (BSBH) er et 3-årigt projekt, som har til formål at forbedre sundheden i Balasore-distriktet i delstaten Orissa ved at standse besørgelse i det fri, der har vidtrækkende sundhedsskadelige konsekvenser for hele samfundet.

Sammenhold om børns rettigheder

I dette projekt oplyser Aktion Børnehjælp indiske børn om deres rettigheder, så de selv kan være drivkraften bag at skabe positive ændringer i samfundet. Der er involveret 10 skoler i projektet.

Familier bekæmper fejlernæring

Familier bekæmper fejlernæring arbejder for at forbedre fødevaresikkerhed og sikre den ernæringsmæssige sundhed i Balasore-distriktet i Orissa-staten. I samarbejde med ARM støtter vi børnefamilierne.

Lige ret til læring og sundhed

I delstaten Tamil Nadu, er særligt befolkningsgrupperne Roma og det oprindelige folk, også kaldt stammefolk, udfordret af ekstrem fattigdom, analfabetisme og diskrimination. Formålet med Aktion Børnehjælps projekt er at sikre disse folk lige adgang til de i forvejen eksisterende regeringsprogrammer – heriblandt børnehaver og skolegang.

Børnehaveklasser og lektiecaféer

Aktion Børnehjælp støtter 3 centre, der fungerer som børnehaveklasser og lektiecaféer for børn af fattige romaer og oprindelige folk. Oprindelige folk er ofte ekstra udsatte og udstødte også i det indiske samfund.

Sundhed og læring

Projektet Sundhed og Læring har til formål at sikre en god udvikling og en bedre sundhedstilstand for børn og deres mødre i syv udvalgte landsbyer i delstaten Andhra Pradesh i det sydøstlige Indien.

Børnehjem i Kanyakumari

Aktion Børnehjælp støtter et børnehjem på Indiens sydspids Kanyakumari. Børnehjemmet giver børnene en tryg opvækst og bidrager til at børnene går en lysere fremtid i møde.

Visdomsskolen og børnehjem

Med skolen og børnehjemmet støtter Aktion Børnehjælp de fattigste og mest udsatte børn i at skabe en fremtid for dem selv. På børnehjemmet får 70 børn en tryg hverdag med masser af leg og omsorg. På skolen får 185 elever det bedste udgangspunkt for videre uddannelse eller job.

Sanitet og sundhed

Sanitetsprojektet omfatter omkring 7000 indbyggere i Balasoredistriktet i delstaten Orissa. Landsbyboerne i de fem landsbyer lider alle under dårlige sanitære forhold, der især skyldes manglende toiletter.

Børnehaveklasser og lektiecaféer

Aktion Børnehjælp støtter 3 centre, der fungerer som børnehaveklasser og lektiecaféer for børn af fattige romaer og oprindelige folk. Oprindelige folk er ofte ekstra udsatte og udstødte også i det indiske samfund.

Børns stemmer

Børns skal høres og inddrages og derfor arbejder Aktion Børnehjælp målrettet for at skabe bevidsthed om børns rettigheder i det indiske samfund. Vi har oprettet 20 børnerettighedsgrupper, som fokuserer på børns ret til uddannelse og sundhed.

Giv et barn redskaberne

Aktion Børnehjælp arbejder aktivt for, at fattige og udsatte børn og unge i Indien får mulighed for en god barndom og skolegang. Aktion Børnehjælp vil hjælpe familer og lokalsamfund til at skabe bedre vilkår for børn og unge.

TOP