fbpx

Lige ret til læring og sundhed

I delstaten Tamil Nadu er særligt befolkningsgrupperne Roma og det oprindelige folk, også kaldt stammefolk, udfordret af ekstrem fattigdom, analfabetisme og diskrimination.

Formålet med Aktion Børnehjælps projekt er at sikre disse folk lige adgang til de i forvejen eksisterende regeringsprogrammer – heriblandt børnehaver og skolegang.

Projektet implementeres i Villupuram-distriktet i den nordlige del af delstaten Tamil Nadu og kører fra februar 2020 til februar 2023.

Diskrimination

Diskriminationen spiller en stor rolle i forhold til deres adgang til basale rettigheder indenfor sundhed og uddannelse, hvilke de ifølge den indiske lovgivning har ret til. Romaerne og det oprindelige folk diskrimineres både af det omgivende samfund og af myndighederne. Projektet omfatter 4.700 mennesker i 30 landsbyer. Målet er, at alle børn i alderen 3-5 år (ca. 260 børn) vil blive indskrevet i førskoler (børnehaver) og at alle børn i skolealderen (ca. 600 børn) bliver indskrevet i grundskole. Derudover er målet, at ca. 300 mødre bliver organiseret i landsbygrupper (child support groups).

Dårlige livsvilkår

’Roma- og stammefolket lever dagligt under kummerlige vilkår med utilstrækkelige hytter som hjem, og de taler et andet sprog end mange af deres naboer. Dertil ejer romafamilierne ikke land og har sparsom landbrugserfaring. Blandt romaerne er der ligeledes ikke tradition for uddannelse, da uddannelse ikke bidrager direkte og øjeblikkeligt til familiens indkomst. Derfor nedprioriteres børns skolegang af mange forældre. Netop af denne grund handler projektet om at skabe viden blandt befolkningen omkring, hvorfor uddannelse netop er vigtig at gøre krav på og værd at investere i.

Vigtigheden af skolegang

Adgangen til børnehaverne er afgørende, da det har stor betydning for hvorvidt børnene starter i grundskole, når de fylder 6 år, og om de fortsætter deres videreskoleforløb. Børnene i skolealderen vil gennem børnegrupper lære om deres rettigheder og muligheder gennem leg. Sideløbende vil mødrene blive organiseret i landsbygrupper og tilegne sig viden om vigtigheden af uddannelse, deres rettigheder og hvordan de selv kan være med til at kræve dem.
Projektet bygger på erfaringer fra vores tidligere projekt Børnehaver og lektiecafeer. Her

Samarbejdspartner i Indien

CECOWOR

Center for coordination of voluntary work and research

CECOWOR blev oprettet i 1987 og beskæftiger sig med uddannelse og udviklingsarbejde i landdistrikterne nogle hundrede kilometer syd for Chennai. Organisationen arbejder for at skabe lige vilkår for marginaliserede grupper såsom lavkaster, kasteløse, stammefolk og romaer.

Støt børns rettigheder

Aktion Børnehjælp arbejder aktivt for, at fattige og udsatte børn og unge i Indien får mulighed for en god barndom og skolegang.

TOP