fbpx

Familier bekæmper fejlernæring

Millioner af mennesker i Indien lider af fejlernæring. Uden den rigtige næring kan børn ikke udvikle sig fysisk og mentalt. Det kan få store konsekvenser for dem resten af livet. I "Familier bekæmper fejlernæring" arbejder vi for at sikre den ernæringsmæssige sundhed i 10 landsbyer i Balasore-distriktet i delstaten Orissa. Men vi leverer hverken sække med mad eller dyre landbrugsmaskiner. Vi støtter børnefamilierne, så de får mulighed for at arbejde og producere sig selv ud af fattigdom samt få nærende mad på bordet – både i dag og langt ud i fremtiden.

Sundhed for hele familien

Der er tre overordnede målsætninger for projektet. Den første fokuserer på at sikre børn, unge og voksne i landsbyerne viden om og adgang til næringsrig mad. Det er vigtigt, fordi fejlernæring er et udbredt problem i de 10 landsbyer, og det har konsekvenser for hele familien.

En af de ting, der indikerer, at en person er fejlernæret, er mængden af hæmoglobin i deres blod. Da vi ved projektets start gennem blodprøver målte hæmoglobinniveauet hos 2.541 kvinder og piger mellem 9 og 35 år i landsbyerne, viste tallene, at hele 98,2 % af de målte kvinder og børn havde et for lavt hæmoglobinniveau. En del af kvinderne led endda af anæmi, som skyldes en for lav koncentration af hæmoglobin, i en sådan grad, at de i Danmark ville være blevet indlagt.

Læs mere om hæmoglobin her.

Det er vigtigt at forbedre kvindernes ernæringstilstand, for hvis de ikke får deres daglige energibehov dækket, har de svært ved at brødføde deres nyfødte spædbørn, som så også vil blive fejlernærede. Derfor er kvinder og børn i fokus for projektet – også i undervisningen af mænd, så de kan støtte op om kvinder og børns sundhed.

Landsbyboerne tager sagen i egen hånd

Den anden målsætning for projektet handler om at hjælpe familierne med at forbedre deres økonomiske sikkerhed. Så bliver de mindre sårbare, hvis der sker noget uventet, som går ud over deres indkomst, og de derfor risikerer ikke at have råd til at brødføde familien. I alle landsbyerne findes grupper, hvor kvinder i fællesskab sparer penge op og låner til hinanden. På den måde får kvinderne og deres familier et sikkerhedsnet i dårlige tider, og de slipper for at måtte låne hos banker eller andre med alt for høje renter.

Den tredje målsætning handler om at sikre landsbyboernes rettigheder. For eksempel har alle børn i Indien ret til et sundt måltid i løbet af skoledagen, og alle kvinder har ret til gratis jerntabletter. Det er rettigheder, som kan gøre en forskel for børn og kvinder, der lider af fejlernæring. Desværre er det ikke alle, der ved, at de har disse rettigheder, og det er ikke altid, myndighederne sørger for, at rettighederne bliver opretholdt i praksis. Derfor fokuserer vi at oplyse landsbyboerne om deres rettigheder og at hjælpe dem med at gå til de lokale myndigheder for at kræve, at rettighederne opretholdes, og at alle får adgang til de eksisterende sundhedsydelser. På den måde arbejder vi for at mobilisere civilsamfundet, så landsbyboerne også kan opnå resultater, der kan forbedre deres sundhed og ernæringstilstand, når vi er færdige med projektet.

Samarbejdspartner i Indien

ARM

Alternative for Rural Movement

ARM har ekspertise inden for fødevaresikkerhed via biologiske og innovative dyrkningsmetoder og arbejder også med uddannelse og sundhed. ARM driver et sundhedscenter i lokalområdet og oplyser via "community-led total sanitation"-metoden om bakterier og sygdomsspredning.

Støt sundhed og læring

Aktion Børnehjælp arbejder aktivt for, at fattige og udsatte børn og unge i Indien får mulighed for en god barndom og skolegang.

Landbrug og ernæring fører til mor-barn-sundhed

Projektet centrale fokus er at forbinde ernæring med landbrugspraksis gennem en mobiliseringsproces, der hjælper landsbyboere med at forstå omfanget og årsagerne til fejlernæring samt forberede strategier til at løse problemet og opnå fødevaresikkerhed. Projektet vil føre til etablering af køkkenhaver og biologiske landbrugsmetoder, spar-og-lån-strukturer sammen med øget fokus på nærende kost og optimal udnyttelse af eksisterende sundhedsydelser og rettigheder.

Tidsplan o.a.

Projektet løber fra 1. december 2017 – 31. maj 2021. Projektet er udarbejdet og udføres i samarbejde med vores lokale samarbejdspartner ARM og er støttet af Civilsamfund i Udvikling.

TOP