fbpx

Projekter i Aktion Børnehjælp

Gennem projekter med fokus på uddannelse, rettigheder, sanitet og sundhed støtter Aktion Børnehjælp udsatte børn og befolkningsgrupper i Indien. Ved at involvere lokalsamfundet skaber vi lokal forankring og ejerskab fra start til slut. Det gør, at projekterne bliver bæredygtige og langtidsholdbare. Alle projekterne drives i tæt samarbejde med lokale samarbejdspartnere i Indien, som kender lokalområdet og befolkningen godt.

Covid-19 respons

Coronapandemien har gjort fremtiden usikker for de fattigste. I Tamil Nadu oplyser og træner vi lokalbefolkningen for at begrænse smitten og sikre skolegang.

Bedre sanitet giver bedre sundhed

I delstaten Orissa skal uddannelse begrænse besørgelse i det fri, da det har vidtrækkende sundhedsskadelige konsekvenser for hele samfundet.

Sammenhold om børns rettigheder

I samarbejde med 10 skoler bliver indiske børn oplyst om deres rettigheder, så de selv kan være drivkraften bag at skabe positive ændringer i samfundet.

Lige ret til læring og sundhed

I delstaten Tamil Nadu er fokus rettet mod de dårligst stillede samfundsgrupper, der skal have adgang til offentlige tilbud som eksempelvis børnehave og skolegang.

Familier bekæmper fejlernæring

Vi arbejder på at forbedre fødevaresikkerhed og sikre den ernæringsmæssige sundhed hos børnefamilier i delstaten Orissa.

Fadderskaber i Aktion Børnehjælp

Børnehjem i Kanyakumari

Gennem fadderskaber støtter Aktion Børnehjælp et børnehjem på Indiens sydspids i Kanyakumari, hvor børnene får en tryg opvækst.

Visdomsskolen og børnehjem

Med skolen og børnehjemmet støtter Aktion Børnehjælp via fadderskaber de fattigste og mest udsatte børn i at skabe en fremtid for dem selv.

Afsluttede Projekter

Sammen med vores partnere har vi gennemført en lang række udviklingsprojekter med fokus på at forbedre indiske børns fremtid. Aktion Børnehjælp arbejder med en målsætning om, at lokalsamfundet skal få de nødvendige redskaber til selv at arbejde videre med projekterne, når projektperioden udløber. Det er bæredygtigt og langsigtet udviklingsarbejde. Herunder kan du læse om vores tidligere projekter.

Børnehaveklasser og lektiecaféer

Aktion Børnehjælp støttede tre centre, der fungerede som børnehaveklasser og lektiecaféer for børn af fattige romaer og oprindelige folk. Nu har lokale kræfter overtaget projektet.

Sundhed og læring

I syv udvalgte landsbyer i delstaten Andhra Pradesh forbedrede Aktion Børnehjælp sundheden blandt mødre og børn.


Sanitet og sundhed

Sanitetsprojektet omfattede ca. 7.000 indbyggere i Balasore-distriktet i delstaten Orissa, som alle led under dårlige sanitære forhold.

Børnerettighedsgrupper

Gennem etablering af 20 børnerettighedsgrupper arbejdede Aktion Børnehjælp for at skabe bevidsthed om børns ret til uddannelse og sundhed.

Giv et barn redskaberne

Aktion Børnehjælp arbejder for, at fattige og udsatte børn og unge i Indien får mulighed for en god barndom og skolegang. 

TOP