fbpx

Projekter i Aktion Børnehjælp

Gennem projekter med fokus på uddannelse, rettigheder, sanitet og sundhed støtter Aktion Børnehjælp udsatte børn og befolkningsgrupper i Indien. Ved at involvere lokalsamfundet skaber vi lokal forankring og ejerskab fra start til slut. Det gør, at projekterne bliver bæredygtige og langtidsholdbare. Alle projekterne drives i tæt samarbejde med lokale samarbejdspartnere i Indien, som kender lokalområdet og befolkningen godt.

Bedre sanitet giver bedre sundhed

I delstaten Orissa skal uddannelse begrænse besørgelse i det fri, da det har vidtrækkende sundhedsskadelige konsekvenser for hele samfundet.

Sammenhold om børns rettigheder

I samarbejde med 10 skoler bliver indiske børn oplyst om deres rettigheder, så de selv kan være drivkraften bag at skabe positive ændringer i samfundet.

Familier bekæmper fejlernæring

Vi arbejder på at forbedre fødevaresikkerhed og sikre den ernæringsmæssige sundhed hos børnefamilier i delstaten Orissa.

Lige ret til læring og sundhed

I delstaten Tamil Nadu er fokus rettet mod de dårligst stillede samfundsgrupper, der skal have adgang til offentlige tilbud som eksempelvis børnehave og skolegang.

Børnehaveklasser og lektiecaféer

Aktion Børnehjælp støtter tre centre, der fungerer som børnehaveklasser og lektiecaféer for børn af fattige romaer og oprindelige folk.

Sundhed og læring

Projektet Sundhed og Læring har til formål at sikre en god udvikling og en bedre sundhedstilstand for børn og deres mødre i syv udvalgte landsbyer i delstaten Andhra Pradesh i det sydøstlige Indien.

Børnehjem i Kanyakumari

Aktion Børnehjælp støtter et børnehjem på Indiens sydspids Kanyakumari. Børnehjemmet giver børnene en tryg opvækst og bidrager til at børnene går en lysere fremtid i møde.

Visdomsskolen og børnehjem

Med skolen og børnehjemmet støtter Aktion Børnehjælp de fattigste og mest udsatte børn i at skabe en fremtid for dem selv. På børnehjemmet får 70 børn en tryg hverdag med masser af leg og omsorg. På skolen får 185 elever det bedste udgangspunkt for videre uddannelse eller job.

Sanitet og sundhed

Sanitetsprojektet omfatter omkring 7000 indbyggere i Balasoredistriktet i delstaten Orissa. Landsbyboerne i de fem landsbyer lider alle under dårlige sanitære forhold, der især skyldes manglende toiletter.

Børns stemmer

Børns skal høres og inddrages og derfor arbejder Aktion Børnehjælp målrettet for at skabe bevidsthed om børns rettigheder i det indiske samfund. Vi har oprettet 20 børnerettighedsgrupper, som fokuserer på børns ret til uddannelse og sundhed.

Giv et barn redskaberne

Aktion Børnehjælp arbejder aktivt for, at fattige og udsatte børn og unge i Indien får mulighed for en god barndom og skolegang. Aktion Børnehjælp vil hjælpe familer og lokalsamfund til at skabe bedre vilkår for børn og unge.

TOP