CECOWOR

CECOWOR’s (Centre for Coordination of Voluntary Works and Research) primære fokus er lige vilkår og uddannelse til alle, også udsatte og marginaliserede børn. For CECOWOR er børnerettigheder et centralt omdrejningspunkt for deres indsats, og de arbejder ud fra devisen om, at børns rettigheder er essentielle for at sikre bedre muligheder i fremtiden.

CECOWOR tilgår rettigheder fra flere vinkler og arbejder med skoler, børnerettighedsgrupper, landsbykomitéer og ambassadører, der sammen skal skabe en bevægelse og sætte børnerettigheder i fokus, så de respekteres både på landsbyniveau og blandt myndigheder. CECOWOR er ansvarlige for at drive den nationale børnetelefonlinje i deres område og arbejder i stigende grad for at involvere relevante myndigheder i rettighedsarbejdet. I arbejdet med uddannelse har CECOWOR fokus på at støtte børnene i at blive skoleklar og yde lektiehjælp, så børnene kan gennemføre grundskolen. Derudover arbejder CECOWOR med sundhed i form af oplysning om ernæringsrigtig mad og for at især gravide kvinder og mødre med små børn kender til deres sundhedsrettigheder, samt hvordan de kan indfri dem.

Vores samarbejde

Aktion Børnehjælp samarbejder med CECOWOR, og sammen støtter vi børns rettigheder, skolegang og sundhed for udsatte børn samt ungdomsuddannelse og erhvervstræning.

Vi samarbejder også om et fadderskabsprogram for nogle af områdets allerfattigste.

Vores projekter med CECOWOR 
Covid-19-respons
Arbejdernes-Int.-Kampdag-2-1
Coronapandemien har gjort fremtiden usikker for de fattigste. I Tamil Nadu oplyser og træner vi lokalbefolkningen for at begrænse smitten og sikre skolegang.
Lige ret til læring og sundhed
Roma
I delstaten Tamil Nadu er fokus rettet mod de dårligst stillede samfundsgrupper, der skal have adgang til offentlige tilbud som eksempelvis børnehave og skolegang.
Sammenhold om børns rettigheder
Sammenhold om børns rettigheder
I samarbejde med 10 skoler bliver indiske børn oplyst om deres rettigheder, så de selv kan være drivkraften bag at skabe positive ændringer i samfundet.
Rettigheder i Indien
Støt vores arbejde
Aktion Børnehjælp arbejder aktivt for, at fattige og udsatte børn og unge i Indien får mulighed for en god barndom og skolegang.