aktion_børnehjælp_støt_børn_indien_SRD_02

Indien ratificerede FN’s børnekonvention for mere end 20 år siden, og der er heldigvis sket forbedringer, men især ude på landet i Indien er der stadig tusindvis af børn og voksne, der ikke kender deres grundlæggende rettigheder.

Piger har højere fravær

Sabnam har ligesom mange andre piger et brændende ønske om at få en uddannelse. Desværre er der i hendes familie ikke tradition for at sende piger i skole, da de helst skal blive hjemme og hjælpe til med husholdningen.

I lighed med Sabnams familie er der mange familier, der tøver med at sende deres døtre i skole. Uddannelse bliver nemlig ofte betragtet som en luksus, da børnenes skolegang ikke bidrager øjeblikkeligt til familiernes økonomi.

Tendensen afspejler sig i de seneste undersøgelser af læsefærdigheder i Indien, der viser, at bare 66 % af Indiens kvinder kan læse, hvorimod over 80 % af Indiens drenge kan læse.

Takket være den fokuserede indsats med undervisning i grundlæggende menneskerettigheder, er det dog lykkedes Sabnam at overbevise hendes forældre om, at hun har ret til at gå i skole og få en uddannelse.

Vi vender tendensen

I samarbejde med vores indiske partner, Alternative for Rural Movement (ARM), underviser vi i alt 1.000 børn i grundlæggende rettigheder. I 20 forskellige landsbyer i Baliapal i delstaten Orissa mødes børnene en gang om måneden og lærer om deres rettigheder. Særligt retten til uddannelse og sundhed står højt på dagsordenen.

For at skabe mest muligt opmærksomhed om børns rettigheder samarbejder vores partner, ARM, også med de lokale medier. Fire gange om året er der et indstik i aviserne, så læserne holdes orienterede om udviklingen indenfor fremme af børns rettigheder.

Børnene arbejder ligeledes med børnerettighedsmagasiner, der er rettet mod alle deres kammerater på skolerne samt deres forældre og undervisere. Målet er at give både børn og voksne viden og brugbare redskaber til at skabe positive forandringer i deres lokalsamfund og på sigt mindske det høje frafald i skolerne.

Uddannelses betydning

Meget forskning tyder på, at når du uddanner en kvinde, uddanner du hele hendes familie. Aktion Børnehjælp giver hver dag redskaber og viden til både piger og drenge, og vi vil gerne hjælpe endnu flere. Vil du være med?

Romaer har ret til uddannelse

aktion_børnehjælp_støt_børn_indien_cecowor_09

Romaer udgør en af de mest udsatte befolkningsgrupper i Indien. Grundet diskrimination og fattigdom får de færreste romabørn en uddannelse. Dette har stor betydning for børnenes fremtidsudsigter.

Leg og læring

Vores indiske partner CECOWOR har i flere år kæmpet for at sætte handling bag romaernes rettigheder og sikre børn af romaer adgang til uddannelse. Med henblik herpå har vi i samarbejde med Cecowor etableret både børnehaveklasser og fritidsklubber målrettet romabørn, hvor leg og læring kobles.

Målet er at give romabørn muligheden for at få en god uddannelse. Noget der ikke har været tradition for i romasamfundet, hvor mange af forældrene lever af at sælge smykker, de selv producerer. Det betyder også, at analfabetraten blandt forældrene er på næsten 100 %, hvilket gør det svært for børnene at få hjælp til lektielæsning hjemmefra. Børnene har derfor brug for at modtage hjælp andetsteds fra.

Børnehaveklasserne og fritidsklubberne forbereder de små til at starte i skole, og skolebørnene får hjælp med lektielæsning.

Sætter handling bag rettigheder

Blandt romaerne spiller diskrimination også en afgørende rolle for børnenes mulighed for skolegang. Flere oplever at blive nægtet adgang til områdets skoler, og skolebusserne nægter at tage børnene med. Som følge heraf ender mange af børnene med at droppe ud.

Sammen med CECOWOR arbejder vi hårdt på at sikre børnene adgang til områdets skoler og skolebusser ved at gå i dialog med skolerne og fremhæve romaernes rettigheder.

Uddannelse er en luksus

Da der ikke er tradition for at sende børn i skole blandt romaerne, er det dog først og fremmest nødvendigt at gå i dialog med forældrene og understrege vigtigheden af uddannelse for at motivere forældrene til at sende deres børn i skole.

Blandt romaerne bliver uddannelse nemlig betragtet som en luksus, da uddannelse ikke bidrager med et øjeblikkeligt tilskud til familiens indkomst. Derfor er der meget få forældre, der er motiverede til at sende deres børn i skole. I stedet arbejder størstedelen af børnene for at bidrage til familiens indkomst.

I samarbejde med CECOWOR går vi i dialog med familierne og oplyser dem om deres rettigheder samt vigtigheden af uddannelse. Vil du også at være med til at sætte handling bag romaernes rettigheder og give børn af romaer muligheden for at tage en uddannelse? Støt her.

 

aktion_børnehjælp_støt_børn_indien_SEEDS_04

Grundet myter og traditioner udgør enker en udsat befolkningsgruppe i Indien. De udsættes dagligt for diskrimination og lever i dyb fattigdom.

En stigmatiseret befolkningsgruppe

På landet i Indien udsættes enker ofte for diskrimination. Mange familier frygter endda, at det bringer uheld at leve med en enke, hvorfor de tilbageværende familiemedlemmer ofte vender ryggen til.

Kvinder ender i yderst sårbare positioner, når de mister deres ægtefælle, da det ofte er manden, der forsørger familien. De fleste kvinder på landet er hjemmegående med ansvaret for hus og børn, og uden sin ægtefælles indkomst er det svært for kvinden at klare sig. Desværre er det for mange af kvinderne en stor udfordring at finde et job, da de ofte har meget begrænset uddannelse og skolegang.

Da det som regel er kvinden, der har ansvaret for hus og børn, ender manden ligeledes i en svær situation, hvis han mister sin kone. For de enlige fædre er det ofte svært at få de lange arbejdsdage til at hænge sammen med det huslige ansvar.

Enlige forsørgere

Grundet fattigdom har de enlige forældre svært ved at sende deres børn i skole, da børnenes skolegang er en ekstra udgift for familien. I stedet bliver børnene ofte sendt i arbejde, så de kan bidrage til familiens økonomi.

Lykkedes det kvinderne at finde et job, modtager de ofte halvdelen af, hvad en mand i samme position får, og for de kvinder, der har børn, er det nærmest umuligt at forsørge både dem selv og deres børn.

Børn, der har mistet en eller begge forældre, ender derfor ofte med at droppe ud af skolen, og børnenes sårbare position medfører, at de ofte ender som børne-arbejdere eller tiggere i stedet.

Vi støtter børns skolegang

I samarbejde med vores indiske partner, Cecowor, arbejder vi for at give enkebørn adgang til uddannelse. Vi driver i den forbindelse et drengehjem, hvor 20 af drengene fra projektet bor, da deres familier ikke er i stand til at forsørge dem. På drengehjemmet får drengene kost, logi og økonomisk støtte til køb af bøger og skoleuniformer samt skolepenge.

Derudover støtter vi 25 piger på pigehjem og 100 hjemmeboende børn, så de bliver i stand til at betale for deres skolegang og kan fortsætte deres uddannelser. Vil du være med til at give udsatte børn adgang til uddannelse?