Der sker masser af nye og spændende ting for Aktion Børnehjælp og vores samarbejdspartnere lige nu. Få et hurtigt overblik i vores korte udredning af nyheder fra vores projekter.

Af: William Alkærsig Springer

Delstatsvalg i Tamil Nadu

I april måned var borgerne i delstaten Tamil Nadu til stemmeurnerne, og valgkampen gik i fuld galop. Vores samarbejdspartner CECOWOR, hvis hovedfokus ligger på lige vilkår og uddannelse til alle i Indien, har sammen med landsbyforeningerne og børnerettighedsklubberne lavet et valgmanifest med 11 punkter.

De 11 punkter skal sikre alle børns ret til skole, ordentlige toilet- og drikkevandsforhold, skolebus til alle landsbyer, legeplads ved alle børnehaver, og sikre at landsby-biblioteker fungerer.

Under valgkampen er ansatte og frivillige i projektet på gaden, hvor de gør folk opmærksomme på punkterne ved at dele flyers med manifestet ud. Samme frivillige går også i dialog med politikerne. Sådan vil de sikre sig børnenes stemme til delstatsvalget.

Nyt projekt i støbeskeen med fokus på unge kvinder

Der bliver arbejdet på højtryk for at udvikle et nyt sundhedsprojekt med fokus på unge kvinder i alderen 10-19 år, hvor vi vil oprette grupper for alle unge kvinder i 160 landsbyer i delstaten Orissa.

Gennem trænings-sessions skal de unge kvinder lære om sundhed, ernæring og rettigheder, samt at identificere og løse problemer selv, så de kan forbedre deres liv. Derudover kan familier med unge kvinder lære at etablere økologisk kost i køkkenhaver for at sikre, at kvinderne har adgang til sund og næringsrig mad.

Udover at hjælpe de konkrete personer, er det langsigtede mål med projektet at få overbevist delstatsregeringen om metoden og få dem til at kopiere projektet til hele delstaten. Vi ser frem til at fortælle mere om projektet, hvis det bliver realiseret.

Lav din egen sæbe

I projektet Bedre Sanitet Giver Bedre Sundhed er der lanceret et nyt koncept. Nemlig at træne lokale til at lave deres egen sæbe.

For mange indere er sæbe en dyr luksus. Derfor vil det være en stor hjælp for de deltagerne i projektet, hvis de kan gøre det selv. Både så de kan bruge det i deres familie, men også så de kan sælge det videre for at tjene lidt ekstra.

Der har været valg i delstaten Tamil Nadu, og vores partner har sat flere initiativer i gang for at sikre børns rettigheder og give flere kvinder mulighed for at stemme.

Her ses et billede fra landsbyen Kavarai med godkendelsen af et manifestet, der opfordrer statsvalgets partier til at opfylde løfter omkring børns rettigheder og sikkerhed.

Af Anna Rubeck, frivillig

Der har netop været valg i flere indiske delstater her i april 2021, deriblandt Tamil Nadu, som Aktions Børnehjælps projekt Sammenhold om børns rettigheder er tilknyttet. Forsamlingsvalget blev afholdt den 6. april for at udvælge nye repræsentanter fra de 234 valgkredse i delstaten Tamil Nadu.

I den forbindelse har vores indiske samarbejdspartner CECOWOR udarbejdet et manifest, der opfordrer statsvalgets partier til at opfylde løfter omkring børns rettigheder og sikkerhed. Manifestet indebærer nogle initiativer, der skal sikre børns ret til en tryggere hverdag og en forbedring af adskillige faciliteter for børnene i landsbyerne.

Nogle af de nye tiltag er eksempelvis opførelse af toiletter med vandforbindelser, rent drikkevand i alle skoler, tryg transport, legepladser og øget sikkerhed omkring skolerne

Valgmanifestet blev givet til forskellige vigtige medlemmer og partikandidater i valgkampen. Særligt en partikandidat udviste stor begejstring for dette initiativ udviklet af CECOWOR og landsbyforeningerne, som han sidenhen godkendte, til stor glæde for alle.

Kvinder kan stemme – men for få kan gøre det

Under forsamlingsvalget i landsbyen Kavarai i delstaten Tamil Nadu den 6. april 2021, blev der igangsat endnu et initiativ for ligestillingen. I Inden er kvinder født med stemmeret, men alligevel bliver utallige kvinder nægtet retten til at stemme.

Landsbyforeningen i Kavarai har nu indledt et bevidsthedsprogram der skal sikre, at kvinder er i stand til at give sin stemme under valget. Initiativet startede blandt andet et optog i landsbyen. Se en video fra optoget nedenfor.

Vi ser frem til at følge udviklingen af dette initiativ, og støtte op omkring det, da Sammenhold om børns rettigheder også handler om at skabe ringe i vandet og oplyse voksne, så de kan blive gode rollemodeller for børnene og tage ansvar for både deres egne og børns rettigheder.

Nyt projekt hjælper 25 afsidesliggende indiske landsbyer med at forbygge smitte og med at sikre børnenes skolegang.

Aktion Børnehjælp har startet et nyt projekt, der skal hjælpe 25 afsidesliggende landsbyer. Foto: Photo Deepak Choudhary / Unsplash

Af Dirk Keil, kommunikationsfrivillig i projektet “Covid-19 respons”

Området Gingee Taluk i Villupuram-distriktet i den sydindiske delstat Tamil Nadu regnes for et af de 250 mest fattige i hele landet. I området bor omkring 450-tusind indbyggere, de fleste af dem i landsbyer.

Aktion Børnehjælps nye projekt engagerer sig i 25 fattige landsbyer i området, hvor mange mennesker arbejder som daglejere eller lokale håndværker, og hvor mange efter coronakrisen er helt uden arbejde.

Corona-pandemien har ramt Indien hårdt

Indien tæller verdens anden højeste antal af smittede og det tredjehøjeste antal af døde i forbindelse med Covid-19. Regeringen reagerede med hårde lock downs og restriktioner. Det resulterede i en massiv stigning af ledigheden, især i den uformelle sektor – og det ramte især de mest fattige indbyggere som var afhængig af netop disse jobs for at forsørge deres familier. Og de mest sårbare i familien, dem der er hårdest ramt, er børnene.

I pandemien må familierne klare sig med en betydeligt lavere indkomst. De får understøttelse med madrationer, men rationerne er ikke tilstrækkelige til familiens ernæring. Mange frygter, at de vil sulte. Derfor prioriterer familiens forsørger ofte muligheden for at tjene penge højere end corona-restriktionerne – og dermed stiger risikoen for smitte. Dertil kommer, at de fattige familier ofte mangler viden om eller mulighed for at overholde hygiejne-rådene for at mindske smitten.

Men ikke kun smitten er en fare for børn. Corona-situationen påvirker også børnenes fremtid pga. lukkede skoler og uddannelsesinstitutioner. I over et år har børnene ikke kunnet gå i skolen, og dermed mangler de ikke kun uddannelsen, men også det daglige skolemåltid.

Projektet vil hjælpe børn i landsbyerne

Aktion Børnehjælps Covid-19 respons-projekt vil hjælpe børn i Gingee Taluks landsbyer i deres utrolig svære situation. Målet er at medvirke til stop af Covid-19-smitte og samtidig sikres børnenes rettigheder, der er under voldsomt pres i denne situation.

Det skal ske i tæt smaarbejde med vores lokale partner Centre for Coordination of Voluntary Works and Research (CECOWOR). CECOWOR er en lokal non-profit organisation, der blev etableret i 1992 og arbejder i bl.a. i Gingee Taluk-området. CECOWOR har været en god samarbejdspartner for Aktion Børnehjælp siden 1997.

Igennem træning og mobilisering af landsbyernes indbyggere, skal indbyggerne få bedre indflydelse på deres eget livs udvikling og udviklingen af deres samfund. Landsbyernes indbyggere skal sættes i stand til at stoppe smitten af Covid-19 og til at sikre børnenes rettigheder i pandemi-situationen. Derfor vil CECOWOR mobilisere frivillige og allerede bestående grupperinger i landsbyområderne til aktivt at løse nuværende udfordringer. De bliver trænet til at kæmpe for deres rettigheder og lægge pres på myndighederne for at sikre, at myndighederne yder den indsats, de er forpligtet til.

Skolen er vigtig

Et kernepunkt for at hjælpe børn er at sikre, at de kommer tilbage til skolen efter pandemien. Risikoen er, at efter næsten et år uden skole, kommer mange af børnene ikke tilbage i skolen. Dermed vil ikke kun årtiernes anstrengelser for at sikre, at børn kan gå i skole være tabt, men også børnenes rettigheder er truet. Risikoen for, at de bliver tvunget til børnearbejde for at tjene penge, eller i børneægteskaber for at spare familien udgifter, stiger når de dropper ud af skolen.

I den nuværende situation er fjernundervisning via fjernsyn den eneste mulighed for at uddanne sig i landsbyerne. CECOWORs lokale medarbejdere skal sørge for, at alle familier motiverer deres børn til TV-undervisningen og dermed holder kontakt til skoleverden, indtil skolerne åbner igen. Derudover skal der sørges for, at familierne sender deres børn til skole igen, når de åbner.

Viden hjælper med at stoppe smitten

Et anden vigtigt emne er vidensformidling til landsbybeboerne.

Landsbyerne lægger langt væk i periferien og har begrænset adgang til troværdige og opdaterede informationer angående pandemiens udvikling, forebyggelse og aktuelle restriktioner. Derudover er der mange, der ikke kan rigtig læse og skrive.Da der kører også er mange fejlinformationer og rygter i deres samfund, er landsbybeboerne ikke informeret nok: Ofte ved de ikke, hvad der er rigtigt, hvad er der forkert, og hvad skal man gøre med hensyn til pandemien og hygiejne.

Uvidenhed med hensyn til viden og ordentlig hygiejne bidrager til smitten, og derfor er oplysning af landsbybeboerne en vigtig opgave for CECOWORs lokale medarbejdere.

Landsbybeboerne er nødt til at ændre deres adfærdsmønstre i dagligdagene med hensyn til hygiejne og smittespredning. Kun på denne måde kan der minimeres risikoen for smitte i deres familier.

Aktivisterne der hjælper børn

Projektet retter sig mod eksisterende frivilliggrupper i de 25 landsbyområder. De skal bemyndiges til at yde en indsats for børn især i den nuværende pandemisituation.

Her er hjælp til selvhjælp det primære mål. Menneskerne skal bemyndiges til at engagere sig for deres egne anliggender, uden at NGOer eller andre eksterne institutioner behøves at involveres.

Der findes omkring 100 selvhjælpsgrupper i området, som har i alt omkring 1.500 medlemmer. Derudover findes der 25 ungdomsgrupper med ca. 500 medlemmer. Disse grupper vil udpege 125 nøglepersoner, der vil få det overordnede ansvar i deres landsby.

Samtidig vil relevante offentlige institutioner blive involveret i projektet, herunder lokalforvaltningen, skoler, sundhedsmyndigheder og lokale sundhedscentre – og medarbejdere. Aktivisterne vil række ud til alle 425.000 indbyggere i Gingee Taluk området igennem kampagner og aktiviteter.

Der tegner sig ikke ligefrem et pænt billede, når man kigger på Covid-19 i Indien. Smittetallet er stadig stigende og man begynder så småt at frygte en ny bølge.

Flere frygter endnu en bølge med Covid-19-smitte i Indien. Foto: Mulyadi / Unsplash

Af: William Alkærsig Springer

Hele Indien er hårdt ramt af Corona-virus. Lige nu har landet 11,8 millioner registrerede smittede og 160.949 registrerede døde på baggrund af sygdommen. De seneste undersøgelser viser, at mere end 21 procent af den indiske befolkning har været smittet med Covid-19.

Smittettallet vokser støt hver dag, og man frygter en ny bølge. Delstaten Tamil Nadu, hvor vores samarbejdspartner CECOWOR arbejder, er blandt de stater, der lige nu oplever en stigning af antal smittede.

Det har store konsekvenser for mange indere, da mange ikke har råd til at blive hjemme, fordi den indiske regering ikke i samme grad som den danske giver lønkompensation og etablerer hjælpepakker.

Derudover mangler der viden om, hvordan smitten kan stoppe med at sprede. Skolerne er også lukkede på ubestemt tid, og mange forældre er bange for at sende deres børn tilbage. Det her kan altså på længere sigt underminere børnenes rettigheder.

Vaccinationsprogram

Vaccineprogrammet i Indien er i fuld gang, og ifølge planen skal 300 millioner ud af indiens 1,3 milliarder indbyggere vaccineres inden august.

Det står i stærk kontrast til eksempelvis Danmark, hvor alle danskere efter planen vil blive tilbudt en vaccine til sommer.

Den indiske regering har igangsat anden fase, hvor alle over 60 år og særligt udsatte over 45 år tilbydes en vaccine.

På nuværende tidspunkt har Indien givet omkring 55 millioner vacciner.

En halv million til at mindske smittespredningen

CISU (Civilsamfund i udvikling) som er en sammenslutning af danske organisationer med fokus på udviklingsarbejde, som Aktion Børnehjælp er under, har beviliget en halv million kroner til vores projekt “Covid-19 respons”. Projektet skal være med til at mindske smittespredningen i Gingree Taluk i Tamil Nadu og sikre, at alle børn kommer tilbage i skole, når landet begynder sin genåbning på et tidspunkt.

Projektet startede d. 1 april og implementeres i samarbejde med CECOWOR.

Projektet går i korte træk ud på at lære målgruppen, hvordan smittespredningen kan stoppes gennem hygiejne og vedligeholdelse af vandressourcer.

Læs mere om projektet på vores hjemmeside.